Sanduddens och Ekebyhovs skolor är klara för överlämning

Det förarbete som Aperto har utfört för två skolor i Ekerö kommun är klart och antaget av kommunen. Det innebär att projektet kommer kunna gå vidare till nästa fas under hösten 2017. En av skolorna kommer att öka med nästan dubbla elevantalet.
– Vi känner oss väldigt nöjda med det förslag vi tagit fram, säger Martin Kjerrulf, arkitekt på Aperto.

Sanduddens skola uppfördes i slutet av 90-talet i Sandudden på Ekerö. När allt fler barnfamiljer valde att flytta in blev platsbristen på skolan alltmer uppenbar. Apertos uppdrag var att se över förutsättningarna och ta fram alternativ inför ombyggnationen som ska kunna ge plats åt nästan dubbla antalet elever:

– Vi har studerat tomten och tagit reda på vad som är möjligt att göra inom den detaljplan som gäller. Det handlar om att titta på möjliga alternativ som jämkas mot tidsperspektiv, kostnader, byggbarhet och processer inom kommunen. Nu har vi gjort en överlämning på förslag som vi känner oss mycket nöjda med, berättar Martin Kjerrulf, ansvarig arkitekt på Aperto.

Även Ekebyhovsskolan har lidit av platsbrist. Den skolan är äldre, de första lokalerna uppfördes för över femtio år sedan.
– Mycket av arbetet har handlat om att ta reda på vad verksamheten har för behov och matcha det med möjliga alternativ. Vi har gjort en bedömning av de olika delarnas skick och fått avgöra vad som är bäst; att riva, bygga om, bygga ut eller bygga till. I detta har vi haft ett tätt samarbete med kommunens tekniskt kunniga förvaltare, något som känts positivt, säger Martin.

Utmaningarna har varit att hitta vägar framåt när det är så pass stora ökningar av kapaciteten som behövs samtidigt som tiden är kort. Att avgöra vilka åtgärder som är bäst utifrån tid, verksamhet, kostnad och andra faktorer.

– Det här projektet har varit roligt just för att vi har kunnat använda våra dubbla kompetenser – arkitektur och projektledning – vilket är en del av Apertos affärsidé. Jag som arkitekt har kunnat ge info till Mats Tevall som är projektledare för att få fram en bättre produkt för olika utbyggnadsalternativ. Sen har det varit väldigt roligt att jobba med Ekerö kommun. Vi har haft en direkt och bra dialog. Nu ser vi fram emot att se hur resultatet blir så småningom, avslutar Martin.

Projekt: Ombyggnad och utbyggnad av Ekebyhovsskolan och Sanduddens skola.
Beställare: Ekerö kommun.
Projektledare Aperto: Mats Tevall.
Ansvarig arkitekt Aperto: Martin Kjerrulf.