GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi vill passa på att tacka för samarbetet under 2017 och önska dig en riktigt skön ledighet.

I år har vi engagerat oss i projektet My Dream Now som har som mål att genom aktivt deltagande från våra kollegor ge skolungdomar i områden med utmaningar en god förebild.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!